Sponzori

Okrem sponzorov uvedených nižšie sa chceme poďakovať všetkým darcom, ktorí nás podporili darovaním 2% z dane, zaslaním príspevku priamo na náš účet či akoukoľvek inou finančnou či materiálnou pomocou. ĎAKUJEME.

MK SR
NSK
Obnova kultúrnej pamiatky sa realizovala s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Nadačný fond Telekom
Nadácia Pontis
Camedia, s.r.o.