O hrade Gýmeš

Hrad Gýmeš je výnimočným architektonickým dielom nielen v rámci nitrianskeho regiónu ale celého Slovenska. Aj napriek značnej úrovni deštrukcie je aj dnes majestátnym a pomerne zachovaným hradným komplexom. Na hrade sa často pod množstvom sutín ukrýva prekvapujúco veľa zachovaných interiérov či unikátne architektonické detaily. Často krát prestavované hradné múry dokladujú pohnutú históriu hradu a sú krásnym príkladom kontinuálneho architektonického vývoja hradu od neskororománskej architektúry až po barokovú. V neposlednom rade návštevníka očarí unikátne zasadenie hradu do okolitej prírody, ktorému len málokto odolá.