Návštevný poriadok

Milí návštevníci, pri prehliadke hradu Gýmeš prosím dodržujte nasledujúce pokyny a odporúčania:

 • Hrad Gýmeš je v rekonštrukcii, vstup je preto len na vlastné riziko.
 • Na hrade platí zákaz vstupu na lešenia či do blízkosti vyznačených pracovísk.
 • Nakoľko je hrad plný nebezpečných zákutí a strmých zrázov, pohybujte sa tu len po vyznačených chodníkoch, dávajte pozor najmä na deti a domácich miláčikov.
 • Neseďte ani nelezte po hradných múroch, takýmto správaním ohrozujete jednak svoj život a zdravie a zároveň tým urýchľujete proces ich rozpadu.
 • Nepoškodzujte hradné múry, najmä cenné historické omietky.
 • Nepresúvajte svojvoľne kameň či iný uložený materiál.
 • Zber alebo vykopávanie archeologických nálezov nepovolanými osobami je zo zákona zakázaný (týka sa aj historických tehál).
 • Nakoľko sa hrad nachádza v CHKO Ponitrie, je zakázané rozkladať oheň v areáli hradu. Nelegálne ohniská boli zrušené strážou prírody a máme povinnosť dohliadať na to, aby neboli obnovované.
 • Stanovanie je povolené v exteriéroch hradných nádvorí, mimo stanu je možné prespať na vlastnú zodpovednosť aj v hradných interiéroch.
 • Osobnú potrebu vykonávajte v na to určenom WC, prípadne mimo areálu hradu.
 • Svoj odpad si po návšteve odneste so sebou.

Všetkým zodpovedným návštevníkom ďakujeme a želáme príjemnú návštevu 🙂