Návštevný poriadok

Milí návštevníci, pri prehliadke hradu Gýmeš prosím dodržujte nasledujúce pokyny a odporúčania:

  • hrad Gýmeš je v rekonštrukcii, vstup je preto len na vlastné riziko
  • na hrade platí zákaz vstupu na lešenia či do bezprostrednej blízkosti vyznačených pracovísk
  • nakoľko hrad je plný nebezpečných zákutí a strmých zrázov, po hrade sa pohybujte po vyznačených chodníkoch, dávajte pozor najmä na deti a domácich miláčikov
  • neseďte ani nelozte po hradných múroch, takýmto konaním ohrozujete jednak svoj život a zdravie a zároveň tým urýchľujete proces ich rozpadu
  • nepoškodzujte hradné múry, zvlášť cenné historické omietky
  • zber či dokonca vykopávanie archeologických nálezov nepovolanými osobami je zo zákona zakázaný
  • nakoľko hrad Gýmeš sa nachádza v CHKO Ponitrie, je zakázané rozkladanie ohňa v areáli hradu. Nelegálne ohniská boli zrušené strážou prírody a máme povinnosť dohliadať na to, aby neboli obnovované.
  • stanovanie je povolené v exteriéroch hradných nádvorí, na vlastnú zodpovednosť je možné prespať aj v hradných interiéroch s použitím spacáka a karimatky (pod karimatku odporúčame použiť fóliu)
  • osobnú potrebu prosím vykonávajte v na to určenom WC, prípadne mimo areálu hradu
  • svoj odpad si po návšteve odneste so sebou

Všetkým zodpovedným návštevníkom ďakujeme a želáme príjemnú návštevu 🙂