POĎAKOVANIE

Máme tu nový rok, novú sezónu 2021. Ale ešte sa musíme vrátiť k tomu predošlému. Bol to rok náročný pre každého, hlavne kvôli pandémii. Dotklo sa to aj prác na hrade, nakoľko pomoc zo strany verejnosti bola z pochopiteľných dôvodov menšia, ako po minulé roky.

O to viac sa chceme poďakovať za akúkoľvek podporu, ktorá sa nám dostala v roku 2020. Osobitne chceme vyjadriť vďaku tým, ktorí nám fyzicky prišli pomôcť, či už z radov stálych harcovníkov alebo ako jednorazová výpomoc. Bez tejto pomoci by viaceré práce vôbec neboli možné, nakoľko najmä činnosti ako stavba lešenia, archeológia, hasenie vápna a iné si vyžadujú účasť väčšieho počtu ľudí. Ďakujeme Ministerstvu kultúry SR, samozrejme ďakujeme aj za pomoc vo forme darovania 2 percent z dane či iné finančné príspevky. Kolos ako je hrad Gýmeš využije každé €.

Zrejme ani nový rok 2021 nebude prebiehať v štandardnom režime, ale dúfame, že s Vašou pomocou môžeme počítať aj tento rok. Hrad VÁS potrebuje, aby prežil.